Munkatársaink English

Névjegyek

kép Udvari Bea, PhD
közgazdász
az EKO alapító tagja, elnöke
udvari.bea@kreativoktato.hu
kép Kéri Anita
közgazdász, bölcsész, szakfordító
az EKO alapító tagja, alelnöke
keri.anita@kreativoktato.hu
kép Pusztai-Varga Ildikó, PhD
nyelvtanár, műfordító, fordításkutató
az EKO alapító tagja, alelnöke
pusztai.varga.ildiko@kreativoktato.hu
kép Huszár Sándor
közgazdász
az EKO alapító tagja
huszar.sandor@kreativoktato.hu
kép Perepelicza-Udvari Tímea
közgazdász
az EKO alapító tagja
perepelicza.timea@kreativoktato.hu
kép Dr. Prónay Szabolcs
közgazdász
az EKO alapító tagja
pronay.szabolcs@kreativoktato.hu
kép Pusztai Bertalan, PhD
kultúrakutató
az EKO alapító tagja
pusztai.bertalan@kreativoktato.hu
kép Tóth Ildikó, PhD
vegyész, kémia- és matematika szakos tanár
az EKO alapító tagja
toth.ildiko@kreativoktato.hu
kép Udvari Zsolt
matematikus, fizika-matematika szakos tanár
az EKO alapító tagja
udvari.zsolt@kreativoktato.hu
kép Urbánné Mező Júlia, PhD
közgazdász
az EKO alapító tagja
urbanne.mezo.julia@kreativoktato.hu
kép Vizi Noémi
közgazdász
marketing munkatárs
vizi.noemi@kreativoktato.hu

Bemutatkozások

Udvari Bea, PhD fényképe
Udvari Bea, PhD (közgazdász)
udvari.bea@kreativoktato.hu

az EKO alapító tagja, elnöke

Doktori fokozatát a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájában szerezte meg 2012-ben.

Fő kutatási területe a fejlődő országok segélyezése, az Európai Unió nemzetközi fejlesztési politikája, a globális nevelés.

2017-2018 fordulóján négy hónapot töltött el kutatóként Birminghamben (UK) az Aston University-n.

2019-ben, az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelent Nemzetközi segélyezés a 21. században c. könyv társszerzője.

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán egyetemi docens. Egyetemi oktatóként fontosnak tartja azt, hogy a hallgatói aktív tanulási élmény során szerezzenek ismereteket, és több kurzusán (Világgazdaságtan, Nemzetközi fejlesztési segélyezés, Globalizáció és fejlődés – angol és magyar nyelven egyaránt) is tárgyalja a globális problémákat. Több hallgatója ért el az Országos Tudományos Konferencián helyezést a fejlődő országok segélyezését érintő témákban. Kiemelt figyelmet szentel a folyamatos oktatásmódszertani megújulására, és egyik ötletgazdája a „Villámélmények – kreatív oktatásmódszertani eszközök börzéjének”.

Számos hazai és nemzetközi projektben (HURO, South-East Europe Programme, Danube Transnational Programme, Central Europe) dolgozott szakértőként, projektmenedzserként és pénzügyi vezetőként.

fel
Kéri Anita fényképe
Kéri Anita (közgazdász, bölcsész, szakfordító)
keri.anita@kreativoktato.hu

az EKO alapító tagja, alelnöke

Jelenleg doktorjelöltként és tanársegédként dolgozik a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán, ahol Marketinget és Piackutatást oktat magyar és külföldi hallgatók számára, valamint Non-business marketinget tanít magyar hallgatóknak.

Kutatási területe a külföldi hallgatók elégedettségének és lojalitásának feltárása.

Az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a co-creation jelenséget és annak oktatásmódszertani alkalmazhatóságát vizsgálja a felsőoktatásban és a közgazdászképzésben.

Oktatóként fontosnak tartja a folyamatos fejlődést és kurzusfejlesztést, így egyik ötletgazdája az egyetemen szervezett „Villámélmények - kreatív oktatásmódszertani eszközök börzéjének”, valamint tagja az Egyesület a Marketing Oktatásáért és Kutatásáért (EMOK) országos szervezetnek, részt vesz a karon történő gamifikációs törekvésekben az ISGEE (Implementing Serious Games in Entrepreneurship Education) nemzetközi Erasmus+ program keretében.

fel
Pusztai-Varga Ildikó, PhD fényképe
Pusztai-Varga Ildikó, PhD (nyelvtanár, műfordító, fordításkutató)
pusztai.varga.ildiko@kreativoktato.hu

az EKO alapító tagja, alelnöke

Doktori fokozatát 2013-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetem Nyelvtudományi Doktori Iskolájában szerezte meg a fordítástudomány területén.

Kutatóként rendszeresen publikál a fordítás kulturális vonatkozásai, a szakfordítás és a fordításoktatás területén.

Műfordítóként kortárs finn költészetet bemutató önálló köteteket jegyez, és interaktív verskiállításokat rendez.

1997 óta dolgozik a felnőttképzés és a felsőoktatás területén szaknyelv- és szakfordításoktatóként. Munkájában az innovatív, kreatív és motiváló módszerek alkalmazására törekszik. Tapasztalattal rendelkezik diszlexiások nyelvi fejlesztése terén, valamint felsőoktatási képzésiprogramok menedzselésében.

Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karának nemzetközi igazgatójaként a Kar nemzetközi képzéseinek minőségbiztosítása és a nemzetközi oktatási környezetre reflektálva a képzések oktatásmódszertani és interkulturális támogatása a feladata.

Egyetemi tanulmányai során, valamint munkája kapcsán széleskörű nemzetközi tapasztalatokra tett szert, elsősorban a felsőoktatás területén.

A Magyar Alkalmazott Nyelvészek és Nyelvtanárok Egyesülete Számvizsgáló bizottsági tagja, valamint a Szegedi Fordítás- és Tolmácsoláskutatási Műhely alapító tagja.

fel
Huszár Sándor fényképe
Huszár Sándor (közgazdász)
huszar.sandor@kreativoktato.hu

az EKO alapító tagja

Közgazdász diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte. PhD-tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájában végzi. Jelenleg az SZTE GTK-n dolgozik tanársegédként.

fel
Perepelicza-Udvari Tímea fényképe
Perepelicza-Udvari Tímea (közgazdász)
perepelicza.timea@kreativoktato.hu

az EKO alapító tagja

2010-ben szerezte meg turizmus-vendéglátás szakos diplomáját.

Tanulmányai közben lehetősége nyílt egy szemesztert eltölteni Bulgáriában, ahol megismerkedhetett a bolgár oktatási rendszerrel és a bolgár kultúrával.

Projektek terén is szerzett már tapasztalatot, ugyanis 2017-ben állami projektértékelőként a már beérkezett pályázatokat ellenőrizte, hogy megfelelnek-e a pályázati kiírásnak. Valamint 2018-ban egy Danube Transnational Programme-ban működő projektben látott el projektasszisztensi és kommunikációs menedzseri feladatokat.

A kreatív oktatás "művészetét" jelenleg két kislányával gyakorolja. Fontos számára a környezetvédelem, gyermekeit is ebben a szellemben neveli.

A "műanyagmentes július" kezdeményezésben aktívan részt vett, azóta is alkalmazza és kutatja a környezetkímélő lehetőségeket.

fel
Dr. Prónay Szabolcs fényképe
Dr. Prónay Szabolcs (közgazdász)
pronay.szabolcs@kreativoktato.hu

az EKO alapító tagja

A Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte meg doktori fokozatát 2011-ben.

Jelenleg az SZTE GTK adjunktusa, az SZTE Interdiszciplináris Tudásmenedzsment Kutatóközpontjának kutatója, illetve üzleti tanácsadási területen dolgozik marketing szakértőként.

Az oktatási és tudományos élet mellett a tehetséggondozás terén is elkötelezett. Mentorálása mellett több mint 200 szakdolgozó végzett kutató munkát, jelenleg 6 PhD hallgatónak témavezetője, és az elmúlt 12 évben több hallgatója is I. helyezést ért el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián.

Az európai marketinges akadémiai közösség (EMAC – European Marketing Academy) tagja és nemzetközi konferenciáinak rendszeres előadója, továbbá a legjelentősebb hazai marketing közösség (EMOK – Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért) elnökségi tagja.

Alapító tagja az SZTE Marketing Klubjának és az SZTE Innováció Klubjának egyaránt.

Jelenleg egy nemzetközi konzorcium vezetőjeként (Erasmus+ projektben) egy online játék fejlesztésén dolgozik, mely a vállalkozói kompetencia fejlesztését szolgálja a felsőoktatásban tanuló hallgatók körében.

fel
Pusztai Bertalan, PhD fényképe
Pusztai Bertalan, PhD (kultúrakutató)
pusztai.bertalan@kreativoktato.hu

az EKO alapító tagja

Doktori fokozatát Finnországban szerezte, a Debreceni Egyetemen habilitált. A Szegedi Tudományegyetem Kommunikáció és Médiatudományi Tanszékének vezetője, a Gazdaságtudományi Kar turizmus-vendáglátás alapszakjának szakfelelőse.

Kutatásai elsősorban a turizmus kritikai és kultúratudományi vizsgálatára, identitás és társadalmi kommunikáció összefüggéseire, illetve az interkulturális kommunikációra fókuszálnak. Emellett a turizmus területén végez alkalmazott kutatásokat és kommunikációs tanácsadói tevékenységet.

fel
Tóth Ildikó, PhD fényképe
Tóth Ildikó, PhD (vegyész, kémia- és matematika szakos tanár)
toth.ildiko@kreativoktato.hu

az EKO alapító tagja

2013-ban szerezte meg doktori fokozatát a Szegedi Tudományegyetem Kémiai Doktori Iskolájában. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar tudományos munkatársa. Fő kutatási területe az anyagtudományon belül a felület- és kolloidkémia, 29 nemzetközi szakfolyóiratban megjelent cikk első vagy társszerzője és egy angol nyelvű könyvfejezet társszerzője. 2014-ben Erdős Pál Fiatal Kutatói Ösztöndíjas, 2019-től Bolyai János Kutatási Ösztöndíjas.

Egyetemi oktatói munkája során a tematikai követelmények mellett kiemelt hangsúlyt fektet a globális és kritikus gondolkodás, a felelősségvállalás és a környezeti kompetencia fejlesztésére, mely során törekszik a folyamatos oktatásmódszertani megújulásra.

A Móra Ferenc Szakkollégiumban saját kurzusokat szervez és rendszeresen tart interaktív előadást a tehetséggondozó táborukban.

fel
Udvari Zsolt fényképe
Udvari Zsolt (matematikus, fizika-matematika szakos tanár)
udvari.zsolt@kreativoktato.hu

az EKO alapító tagja

Tanári diplomáját 2006-ben szerezte meg. 2005 szeptembere óta a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor és Református Gimnáziumban tanít fizikát és matematikát, 2012. óta a matematika munkaközösség vezetője. Tagja az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak.

2019-ben kitüntetéssel végzett a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán "mérés-értékelés szakirányán". A megszerzett ismereteit az oktatásának eredményesebbé tételében folyamatosan felhasználja.

Több alkalommal részt vett tananyagfejlesztésben és -tesztelésben (GeoMatech, Református Tananyagtár, stb.).

Diákjai rendszeresen érnek el eredményeket helyi és országos fizika és matematika versenyeken, tanulnak tovább természettudományi-mérnöki irányban.

Saját honlapot üzemeltet, amelyen bárki számára elérhetőek az általa létrehozott, oktatást segítő anyagai. Pénzügyi-számviteli ügyintézői képesítéssel és mérlegképes könyvelői végzettségét az oktatásban is hasznosítja: a tanulók pénzügyi kultúrájának fejlesztése céljából tart foglalkozásokat.

fel
Urbánné Mező Júlia, PhD fényképe
Urbánné Mező Júlia, PhD (közgazdász)
urbanne.mezo.julia@kreativoktato.hu

az EKO alapító tagja

Doktori fokozatát a Szegedi Tudományegyetem Közgazdaságtani Doktori Iskolájában szerezte 2017-ben. Disszertációjában az ifjúsági munkanélküliség jelenségét vizsgálta az Európai Unióban.

2018 óta a Budapesti Corvinus Egyetem Világgazdasági Intézetének adjunktusa. Főbb oktatott tárgyai a mikroökonómia és a piacelmélet.

fel
Vizi Noémi fényképe
Vizi Noémi (közgazdász)
vizi.noemi@kreativoktato.hu

marketing munkatárs

Diplomáját a Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Karán szerezte.

Fő kutatási területe a tehetségek vonzása és megtartása a városfejlesztésben illetve a munkahelyeken. 2019-ben kutatásával a XXXIV. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi szekciójának Regionális gazdaságtan és területfejlesztés tagozatában különdíjat nyert.

2019-ben az Új Nemzeti Kiválóság Program keretében a tehetségek számára vonzó munkahelyek feltételeit vizsgálja.

Kommunikációs menedzserként dolgozott már számos Danube Transnational Programme-ban működő projektben, ahol többek között a közösségi média felületek kezelése, rendezvények szervezése és lebonyolítása, videók, valamint animációk készítése is a feladatai közé tartozott.

fel